1. Anasayfa
 2. Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası


Gizlilik Politikası hakkında ayrıntılı metni bu sayfada bulabilirsiniz. Site üzerinden toplanan kişisel verilerin mahiyeti, Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı ve amaçları, Kişisel verilerinizin depolanması, Kişisel verilerinizin açıklanması, Kişisel verilerinizin aktarılması

https://hanoleayvalik.com (“Site”) internet sitesi üzerinden toplanan tüm kişisel veriler, özellikle “Veri Koruma Kanunu” başta olmak üzere hukuki yükümlülükler uyarınca Veri Sorumlusu olarak hareket eden Sibel Harmandalı – Hanole Guest House (bundan sonra “Hanole” veya “biz” olarak anılacaktır) tarafından işlenmektedir.

İşbu gizlilik politikasının amacı (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır) Sitede bir yönlendirme ile otel ya da villa rezervasyonu yapan, Sitede gezinen veya Sitenin sağladığı formları dolduran kişileri (bundan sonra “Kullanıcı(lar)” veya “siz” olarak anılacaktır), Hanole’nin bu kişilerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamak için üstlendiği taahhütler hakkında bilgilendirmektir.

Özellikle de sizden topladığımız kişisel veriler, bu verileri nasıl kullandığımız, nasıl açıkladığımız, nasıl koruduğumuz ve son olarak da bu veriler üzerindeki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında sizi bilgilendirmekteyiz.

1. Site üzerinden toplanan kişisel verilerin mahiyeti

Hanole sizin bize sağladığınız ve sizinle alakalı olan kişisel verileri aşağıda durumlarda işlemektedir:

 • Sitede gezinti yaptığınız zaman;
 • Doğrudan Site üzerinden rezervasyon yaptırdığınız hallerde:
 • Tarafımızdan haber bültenlerimizi ve diğer pazarlama/ticari içerikli bilgileri almaya rıza gösterdiğiniz hallerde;
 • Bize soru sormak, şikâyette bulunmak veya iletişim formu yoluyla iş başvurusunda bulunmak için bizimle iletişime geçmeyi istediğiniz zaman.

Bu kapsamda, Hanole aşağıda sayılan kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir:

 • Kimliğiniz ve iletişim bilgileriniz: cinsiyetiniz, soyadınız, adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, Sitede yapılan bir rezervasyonla ilişkili olan her bir çocuğun yaşı ve duruma göre Siteden ya da yönlendirilen rezervasyon sitelerinden yapılan rezervasyonla ilgili kişilerin kimlikleri;
 • Fatura bilgileriniz; fatura adresiniz, cep telefonu numaranız;
 • Ödemeye ilişkin bilgileriniz;
 • Sitede ziyaret ettiğiniz kısımlar ve sayfalar ile Sitede yaptığınız gezintiye ilişkin diğer bilgiler (Çerez politikası kapsamında);
 • Siteyi kullanırken bize doğrudan ve kendi rızanızla sağladığınız diğer her türlü bilgi.

Sizin tarafınızdan sağlanması gereken herhangi bir bilginin zorunlu veya isteğe bağlı niteliği bu tür bilgiler toplandığı anda ilgili formlarda genellikle yıldız işareti ile işaretlenir. Bu bilgileri sağlamamanız Hanole’nin isteğinizi işlemeyi reddetmesi sonucunu doğurabilir.

Siz, kendiniz hakkında Hanole’ye sağladığınız kişisel verilerin güncel, doğru, tam ve anlaşılır olacağına rıza göstermiş olursunuz.

2. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı ve amaçları

Hanole’nin kişisel verileri toplamaktaki temel amacı size güvenli, ideal, etkili ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaktır.

 • Hanole kişisel verilerinizi yasalara uygun ve adil bir şekilde toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder.
 • Hanole’nin uyguladığı veri işlemesi belirli, açık ve meşru amaçları gerçekleştirmeyi hedefler.
 • Verileriniz özellikle de aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için işlenebilir:
 • Size hizmet sunmak amacıyla, örneğin rezervasyonlarınızı/ödemelerinizi idare etmek/kaydetmek.
 • Bu çerçevede, Veri işlemenin hukuki dayanağı Hanole ve siz arasındaki sözleşmenin ifasıdır.

Olabilecek şikayetlerinizle ilgilenmek, sorularınız ve isteklerinizle alakadar olmak: Hanole sitenin çalışması, Hanole’nin sağladığı hizmetler ve rezervasyonlarınız gibi konularla ilgili taleplerinize cevap vermek amacıyla topladığı verileri kullanabilir.

Bu kapsamda, eğer ilgili talep siz ve Hanole arasındaki sözleşme ilişkisiyle alakalıysa veri işlemenin hukuki dayanağı sözleşmenin ifası olacaktır, aksi takdirde hukuki dayanak. Hanole’nin meşru çıkarları, bilhassa da Hanole’nin sizin sorularınıza cevap vermek ve müşteri hizmetinde kaliteyi temin etmekteki finansal çıkarları olacaktır.

İstatistiksel analizler yapmak, Siteyi geliştirmek, sizin gezintinizi en ideal hale getirmek ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak: Çerezler bu amaçlarla Siteye yerleştirilebilirler. – Daha fazla bilgi için Çerez Politikasını inceleyin.

Bu kapsamda, veri işlemenin hukuki dayanağı Hanole’nin meşru çıkarları, bilhassa da size ideal bir gezinti ve uygun bir içerik sunmakta ve Sitesini ve hizmetlerini iyileştirmekteki finansal çıkarlarıdır.

Size pazarlama/ticari içerikli bilgi gönderimi: Eğer rıza gösterdiyseniz Hanole size kendi faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi içeren e-postalar gönderebilir.

Bu kapsamda veri işlemenin hukuki dayanağı, Hanole’nin meşru çıkarları, bilhassa da size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, sizin ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamak ve sadakatinizi kazanmak için sağladığı hizmetlerini uyarlamaktaki finansal çıkarlarıdır.

Hanole diğer başka amaçlar için toplanmış verileri ise sizin önceden rızanızı almak koşuluyla kullanabilir.

3. Kişisel verilerinizin depolanması

Hanole kişisel verilerinizi, toplanmaları ve işlenmelerindeki amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu süre boyunca muhafaza edecektir.

Bununla beraber, Hanole kendisi için yasal bir yükümlülük olduğu hallerde veya kanuni haklarını ileri sürmek, kullanmak veya savunmak için yürürlükte olan zamanaşımı sürelerini göz önünde bulundurduğu durumlarda, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre boyunca (arşivlerde) muhafaza edebilir, şöyle ki;

 • Rezervasyon kapsamında toplanmış olan veriler için ticari ilişkinin/sözleşme ilişkisinin sona ermesinden 5 yıl geçtikten sonra;
 • Doğrudan pazarlama amaçları için toplanan tüm veriler için, sizinle son iletişim üzerinden 3 yıl geçtikten sonra;
 • Muhasebe için gerekli olan veriler için 10 yıl;
 • Herhangi bir talep/iddia (dava süreci halince yürürlükteki zamanaşımı sürelerine uygun olarak) için talebinizin işlenmesinin sona ermesine kadar;
 • Başvuran verileri için, başvuran daha uzun bir süreye rıza göstermediyse başvuranla kurulan son iletişimden 2 yıl sonra; bunun ötesinde ise ilgili veriler 4 yıl süreyle arşivlenir;

Sitenin işleyişi için gerekli olmayan çerezler ve diğer izleyiciler cihazınıza yerleştirildiği zaman, bu çerezler ve izleyiciler düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından verilen tavsiyeler ve getirilen yasal yükümlülükler uyarınca saklanır. Bu süreler kanunlardaki belirtilen sürelere tabidir.

4. Kişisel verilerinizin açıklanması

Hanole hizmet sağlayıcılarına Siteyle alakalı hizmetlerini (yer sağlama, bakım, sipariş ve ödemeyi işleme koyma, risk ve dolandırıcılığa karşı koruma, Site optimizasyonu) sunabilmeleri, veri analizi yapabilmeleri ve pazarlama kampanyası hizmetlerini icra edebilmeleri amacıyla kişisel verilerinize erişim olanağı verebilir. Bu hizmet sağlayıcıları, sadece bu hizmetlerin sunulması kapsamında verilerinize erişebilecektir ve verilerinizin işlenmesi hususunda sorumluluğu devam eden Hanole’nin tabi olduğu aynı güvenlik ve gizlilik yükümlülükleriyle bağlıdırlar.

Sitedeki odalardan birine rezervasyon yapmak için gerekli olan kişisel veriler Hanole bünyesinde kalacaktır. Rezervasyon siteleri üzerinden yapılan işlemlerde ilgili hükümler rezervasyon sistemini sağlayan servis sağlayıcıya tabidir.

Hanole Guest House’da konakladığınız zaman, kişisel verileriniz kendilerine özgü ve farklı amaçları için veri sorumluları olarak hareket eden Hanole tarafından kullanılacaktır. Özetle:

Hanole sizin kişisel verilerinizi işleyecektir çünkü kendi bünyesindeki odalarda konaklamanızı organize etmek için gerekli olan kişisel verilerinizi toplamasını ve toplanan bu verileri ilgili otel personeline aktarmasını sağlayan Site rezervasyon formlarının ve rezervasyon sitelerinin hesap yönetimi Hanole tarafındadır ve yönetilmektedir.

Hanole sizinle olan sözleşme ilişkisini yönetmek (fatura kesmek, ödeme ve rezervasyon yönetimi gibi), pazarlama aktivitelerini icra etmek ve yasal yükümlülüklerle uyumu sağlamak için kişisel verilerinizi, Hanole işleyecektir.

Konaklamanız, tercihleriniz ve memnuniyetinizle alakalı veriler Hanole markası altında faaliyet gösteren oteller ve villalar arasında paylaşılır. Bu veriler hizmet kalitesini, deneyiminizi iyileştirmek amacıyla kullanılır. Bu kapsamda verileriniz ilgililer tarafından işlenmektedir. Sizin hak ve özgürlüklerinizi korurken işbu meşru çıkarı da gerçekleştirmeye çalışmak amacıyla Hanole tarafından belirlenen iş birlikteliklerinde data kullanımı Hanole kontrolünde değerlendirilir.

Aşağıdaki 7. Maddede gösterildiği üzere bizimle iletişime geçerek Hanole ve bu oteller arasında işbu verilerin paylaşımına her zaman itiraz edebilirsiniz. İlaveten, söz konusu ortak kontrol anlaşmasındaki temel hususların bir özetini talep edebilirsiniz.

Kişisel verileriniz Hanole’nin sadakat programlarının yönetimi ve/veya analiz amaçları[amaçlar doğrulanacak] için Hanole’nin hakim şirketi olan işbirliği iştirakleri ile paylaşılabilir. Bu çerçevede, Hanole ve Hanole iştirakleri kendilerine özgü ayrı amaçları bakımından veri sorumluları sıfatıyla hareket edeceklerdir.

Massi ayrıca şu hallerde de verilerinizi paylaşabilir: Yasal yükümlülükleri yerine getirmek, yasaklanmış veya yasal olmayan faaliyetleri, Hanole’nin, herhangi bir birey ya da kullanıcıların güvenliğini, haklarını veya çıkarlarını tehdit eden durumları ve Sitenin Kullanım Koşullarının ihlalini engellemek, bunları tespit etmek, soruşturmak ve bunlara karşı harekete geçmek.

Hanole ayrıca her türlü kanuni veya idari işlemlere, mahkeme emirlerine veya yetkili makamlar tarafından talep edilmiş icrai önlemlere cevap vermek için de kişisel verilerinizi aktarabilir. Son olarak, Hanole’nin tamamının veya bir kısmının bir üçüncü taraf tarafından devralınması veya satın alınması kapsamında Hanole, kişisel verilerinizi siz de bu hükümle rıza gösterdiğiniz üzere paylaşabilir.

5. Kişisel verilerinizin aktarılması

Yukarıda sayılan ve Hanole’nin sizin kişisel verilerinizi iletebileceği alıcılar örneğin Türkiye Ekonomik Bölgesi dışında kurulu olmaları hali gibi yurtdışında yerleşik olabilirler.

Böyle bir halde, Hanole bu alıcıların sizin kişisel verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını (özellikle de Türkiye Kişisel Verilerin korunması Komisyonu’nun aldığı yeterlilik kararı, Komisyonu tarafından hazırlanan Standart sözleşmese hükümlerinin imzalanması veya bu belgelerin bir kopyasına Hanole’nin adresinden talep üzerine erişilebilir) temin etmeleri için kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasalar uyarınca tüm kurumsal ve teknik önlemleri almasını zorunlu kılacaktır.

6. Haklarınız

Kişisel verileriniz üzerinde şu haklarınız bulunmaktadır:

Erişim hakkı: Sizin (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği hakkında doğrulama ve eğer işleniyorsa bu verileri elde etme, (ii) bu verilere ve bunların bir örneğine erişim elde etme hakkınız bulunmaktadır.

Düzeltme hakkı: Sizinle alakalı ve doğru olmayan kişisel verilerin düzeltilmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca ek beyan sağlama vasıtası da dahil olmak üzere, eksik olan kişisel verilerinizi tamamlatma hakkınız da bulunmaktadır.

Silme hakkı: Bazı hallerde hakkınızdaki kişisel verilerin silinmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. Bununla birlikte bu hakkınız mutlak değildir ve Hanole’nin bu tür verileri muhafaza etmek için kanuni veya meşru gerekçeleri olabilir.

İşlemeyi kısıtlama hakkı: Bazı hallerde kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkınız bulunmaktadır.

Taşıma hakkı: Hanole’ye sağladığınız kişisel verilerinizi yapılı, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir biçimde alma ve bu verileri bir başka veri sorumlusuna Hanole’nin engellemesi olmadan aktarma hakkınız bulunmaktadır. Bu hak sadece kişisel verilerinizin işlenmesi sizin rızanıza veya bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirildiğinde ve bu işleme otomatik araçlarla gerçekleştirildiğinde uygulanmaktadır.

İşlemeye itirazda bulunma hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesinin Massi’nin meşru çıkarlarına dayandığı durumlarda bu işlemeye karşı kendi özel durumlarınızla alakalı gerekçelere dayanarak her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Buna rağmen Hanole işleme faaliyetlerine devam edebilmek için daha güçlü meşru gerekçeler ileri sürebilir. Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlendiği hallerde bu verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Yetkili denetleyici kuruma şikâyette bulunma hakkı: Hanole’nin kişisel verileri koruma konusundaki fiilleri hakkında KVKK’ya şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

Ölümünüzden sonrasında verilerinizin kullanılmasıyla ilgili olarak talimat verme hakkı: Ölümünüzden sonrasında kişisel verilerinizin kullanımı hususunda Hanole’ye talimat verme hakkınız bulunmaktadır.

Bu haklardan bir veya daha fazlasını kullanmak için, lütfen Hanole Guest House posta adresi yoluyla veya [email protected] adresinden e-posta yoluyla Hanole ile iletişime geçin.

7. Bizimle iletişime geçin

Bu gizlilik politikası hakkındaki endişe veya sorularınızı e-posta yoluyla bize gönderebilirsiniz

8. Bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapılması

Bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapmaya karar vermemiz halinde, bu değişiklikleri bu sayfada ilan ederiz ve yukarıda belirttiğimiz değişikliğin tarihini güncelleriz. Esaslı bir değişikliğin meydana gelmesi halinde, uygun bulunmuş herhangi bir yolla size bilgilendireceğiz.